Vibraciono informativna masaza lica

Zdravlje koze se ne uspostavlja samo nanosenjem preparata na kozu, Nasa koza je odraz naseg metabolizma  kao I naseg sveukupnog stanja organizma. Vibraciono informativna masaza se odvija preko Inergetix CoRe sistem tako sto se informacionom analizom odredjuje individualno balansiranje koze za svakog klijenta posebno tj ono sto je samo njemu potrebno a to se prenosi na kozu masaznom elektrodom. Rezultat ovakve masaze osjeti se ne samo na zdravlju koze nego i na sveukupnom stanju organizma. Na osnovu CoRe analize moze se preporuciti tacno koji kozmeticki preparati odgovaraju klijentu.